Overlijdensaangifte

Wat

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht. De begrafenisondernemer of een verwante meldt het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De overledene moet in Brecht overleden zijn.

Procedure
  • De aangifte gebeurt op de dienst burgerlijke stand van de plaats van overlijden, je maakt hiervoor een afspraak via bovenstaande knop;
  • De akte van overlijden wordt opgemaakt;
  • Bij de aangifte moet je beslissen hoe de teraardebestelling gebeurt: begraving of crematie. Kijk voor meer informatie hieromtrent bijĀ begraving en crematie;
  • De nodige attesten worden aan de aangever meegegeven.
Wat meebrengen?
  • Overlijdensbewijs dat de geneesheer verstrekt;
  • Trouwboekje;
  • Identiteitskaart en rijbewijs overledene;
  • Identiteitskaart van de aangever;
  • Niet-inwoner van Brecht: attest van laatste wilsbeschikking;
  • Bij een crematie: verslag van de aangestelde geneesheer.
Bedrag

Gratis

Product type
Bewijs
Doelgroep
Burger
Thema
Welzijn en Gezondheid
Keywords
aangifte van overlijden overlijdensaangifte