Europees rijbewijs

Wat

Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Ga je op reis naar een land dat het Belgisch rijbewijs niet erkent, vraag dan bij de dienst burgerzaken een internationaal rijbewijs aan.

Controleer de geldigheid van je rijbewijs! 
Heeft jouw rijbewijs al een plastic bankkaartmodel? Kijk dan de geldigheid ervan na! De eerste rijbewijzen in dat bankkaartmodel werden in onze gemeente uitgereikt in 2010. Met een geldigheid van 10 jaar, zijn de eerste rijbewijzen dus vervallen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de geldigheidsdatum op je rijbewijs. De datum staat op de voorzijde van het document . Vanaf 3 maanden voor de vervaldatum kan je bij de dienst burgerzaken (Brecht of Sint-Job-in-‘t-Goor) een hernieuwing van je rijbewijs aanvragen. Opgelet: je maakt hiervoor een afspraak. Het is niet nodig een foto mee te brengen (de foto wordt opgenomen uit de database), tenzij je een recentere foto op je rijbewijs wil.

Voorwaarden
  • Wie een rijbewijs wil behalen, moet slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding is er keuze uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.
  • Als je de categorieën C en/of D behaald hebt en je wil deze blijven gebruiken, dan heb je steeds een geldig "rijgeschiktheidsattest voor groep 2" nodig. Via de werkgever levert de arbeidsgeneesheer dit document af. Gebruik je de categorieën enkel in je vrije tijd, bijvoorbeeld om een mobilhome categorie C te besturen, dan kan je dit attest verkrijgen via een erkend medisch centrum. Het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 is ook verplicht voor de andere categorieën indien bestemd voor bezoldigd vervoer. Het is maximum vijf jaar geldig.
  • Als je om medische of psychische redenen een beperkt rijbewijs moet aanvragen, dan doe je dit met een "rijgeschiktheidsattest voor groep 1" dat de bevoegde arts aflevert. Het eerste rijbewijs is betalend, de vernieuwing is telkens gratis.
Procedure

Vraag je rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Je maakt hiervoor een afspraak via bovenstaande knop.

Wat meebrengen?
  • identiteitskaart
  • voorlopig rijbewijs
  • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum
  • in geval van verlies of diefstal van je huidig rijbewijs: attest van de politie.
Bedrag

25,80 euro

Als je een hernieuwing aanvraagt met een rijgeschiktheidsattest voor groep 1 is dit gratis.

Product type
Bewijs
Doelgroep
Burger
Thema
Burger en Overheid Mobiliteit en Openbare Werken
Keywords
europese rijbewijzen