Bos- en heide brandbestrijding

Het Groot Schietveld (1 571 ha) en de Brechtse Heide in Brecht zijn brandgevoelige gebieden. Ook de nabijheid van de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld kan daartoe gerekend worden. Daarom heeft Brecht in samenwerking met buurgemeenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brasschaat en Kapellen een Bijzonder Nood- en Interventieplan Bos en Heide opgesteld.

Een belangrijk aandachtspunt in het BNIP Bos en Heide is preventie. Er worden een aantal preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat er brand ontstaat in deze risicogebieden. Eén van die preventieve maatregelen is het sensibiliseren van de bevolking. In bepaalde periodes van het jaar is het risico op brand groter dan in andere. Hoe meer mensen zich hier van bewust zijn, hoe kleiner de kans dat er zich een grote brand kan ontwikkelen.

Het brandrisico in deze natuurgebieden wordt dagelijks berekend en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. Afhankelijk van het brandrisico zijn alarmeringsfases afgesproken met de verschillende hulpdiensten: groen, geel, oranje en rood. De fases worden bekendgemaakt op infoborden bij de voornaamste toegangswegen tot de natuurgebieden.

Verschillende alarmeringsfases

GROEN: Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt extra bemand.

ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig, laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt elke dag bemand.

ROOD: De toegang tot het gebied wordt afgeraden. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt elke dag bemand.

Meer info

Brandweer Brecht, 03 369 74 20, brecht@brandweer.zonerand.be
Ambtenaar integrale veiligheid en mobiliteit, 03 660 25 58, kristine.vanbavel@brecht.be
Agentschap voor Natuur en Bos | tel. 03 224 62 57 | ant.anb@vlaanderen.be