Gemeentelijke administratieve sancties

Wat betekent GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat onze politiemensen en gemachtigde ambtenaren meer mogelijkheden geeft om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. We richten onze pijlen vooral op vervuiling, verloedering en lawaai, zodat de pakkans vergroot en de overlast verkleint. Dit reglement zorgt mee voor een leuke en nette gemeente waar het aangenaam wonen is.

Hoe werkt het?

Als de politie of een gemachtigde ambtenaar een overtreding van het reglement vaststelt, maakt hij of zij een proces-verbaal op en stuurt hij of zij dat naar de sanctionerend ambtenaar. Deze verwittigt de overtreder per aangetekend schrijven van de vastgestelde overtreding. De sanctionerend ambtenaar beslist uiteindelijk om al dan niet een geldboete op te leggen, zonder de tussenkomst van het parket. Resultaat: een snellere en efficiƫntere bestraffing en bewustmaking van de overtreder dat overlast veroorzaken niet kan.

Meer informatie?

www.politievoorkempen.be