SAVE-charter

Brecht gaat voor veiliger verkeer

De burgemeesters van Brecht, Schilde, Zoersel en Malle en de korpschef van de Lokale Politie Voorkempen ondertekenden in 2014 het SAVE-charter en maakten in 2015 een gezamenlijk actieplan op. Hiermee onderstrepen de gemeenten en de politiezone dat ze veel belang hechten aan verkeersveiligheid. Want door samen te werken, kunnen we een beter en veiliger mobiliteitsbeleid voeren.

Het SAVE-charter is een initiatief van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). OVK staat bij de meeste mensen bekend voor de SAVE herdenkingsborden. Dergelijke borden worden vaak op de plaats van een ongeval gezet. OVK wil via dit charter de gemeenten blijvend aansporen om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen.

In 2014 ondertekende onze gemeente (samen met Malle, Zoersel en Schilde) dit charter. Na de ondertekening werd een gezamenlijk actieplan opgemaakt, aangevuld met individuele punten per gemeente. Onder andere volgende acties werden opgenomen:

  • een actief sensibilisatie- en educatiefbeleid voeren in de scholen (bijvoorbeeld: kinderen van 4de, 5de en 6de leerjaar van Brechtse scholen zetten verkeerslessen om in praktijk door in mei 2015 deel te nemen aan het verkeerspark van de federale politie);
  • een uitbreiding met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren in de verkeerswerkgroepen;
  • extra aandacht voor het omleiden van zwakke weggebruikers en voor duidelijke signalisatie bij infrastructuurwerken:
    • zichtbaarheid schoolomgevingen: in Overbroek zijn twee scholen waar octopuspalen geplaatst zullen worden tijdens dit actiejaar. De octopuspalen zorgen ervoor dat het duidelijker is dat men een schoolomgeving nadert.
    • aanleg fietspad: begin november startte de aanleg van een fietspad in de Ambachtslaan en Ringlaan. Dit is een belangrijke schakel voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer tussen het station Noorderkempen en de dorpskern van Brecht.

Interessante links: