Gratis onderzoek naar borstkanker

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de twee jaar, zonder kosten, deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het Bevolkingsonderzoek kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze nog zo klein zijn dat u er zelf niets van merkt. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.

Voorwaarden

U kunt deelnemen vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 69 wordt.

Procedure

Er zijn 2 manieren om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek borstkanker:

  • ofwel brengt u dit ter sprake tijdens het eerstvolgende contact met uw arts (huisarts, gynaecoloog of andere). Uw arts schrijft dan een screeningsmammografie voor. Neem contact op met een erkende mammografische eenheid om de mammografie te laten uitvoeren.
  • ofwel gaat u in op de uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. De uitnodigingsbrief krijgt u thuis toegestuurd als u de voorbije 2 jaar geen screeningsmammografie liet nemen. In de brief staat meteen een datum en tijdstip voor een afspraak, die u uiteraard nog kunt wijzigen. Neem contact op met een Centrum voor Kankeropsporing in uw regio als u de voorgestelde afspraak wilt wijzigen.
Prijs

Gratis voor de doelgroep, op voorwaarde dat u aangesloten bent bij een Belgische ziekenfonds.

Regelgeving

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).