GROS

Werking GROS 

De GROS ontwikkelt samen met het gemeentebestuur een beleidsvisie over ontwikkelingssamenwerking. Als adviesorgaan geeft de GROS vorm aan het beleid door:

  • overheid en bevolking te sensibiliseren
  • projecten en personen actief in ontwikkelingslanden (financieel) te steunen
  • aandacht te vestigen op de problematiek die samenhangt met ontwikkelingssamenwerking zoals o.m. migratie, eerlijke handel, duurzame ontwikkeling,  …

Lid worden?

Elke persoon (zonder politiek mandaat) die in Brecht woont en interesse heeft in ontwikkelingssamenwerking, kan de algemene vergadering van de GROS bijwonen. Momenteel zetelen de afgevaardigden van verschillende projecten in het Zuiden in de GROS.

Vergaderingen

De vergadering van de GROS bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en algemene vergadering (dagelijks bestuur, personen en verenigingen met een hart voor het Zuiden). De AV vergadert minstens 2 x per jaar.

Werk je zelf aan een project in het Zuiden? Ken je iemand van onze gemeente die actief is in een ontwikkelingsland? Of ben je gewoon geïnteresseerd in deze projecten en wil je graag lid worden van de GROS? Contacteer dienst welzijn voor meer informatie.

Aanvragen subsidies

Zie onderstaand subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking. Indien aan de ontvankelijkheids- en toekenningsvoorwaarden worden voldaan, zal een subsidie worden toegekend.

Zuidwerking

(1) Ondersteuning NGO's en feitelijke verenigingen met verdiensten

(2) Ondersteuning Brechtse ontwikkelingshelpers

(3) Inleefreizen en jongerenstages

Noordwerking

(1) Educatieve en sensibiliserende activiteiten

(2) Gastgezin 

>> via het e-loket van de gemeentelijke website kan je voor bovenstaande subsidies een aanvraag indienen