Ouderenadviesraad

Omschrijving

De Ouderen Adviesraad behartigt de belangen van alle 55-plussers uit Brecht. Een groot deel van de taak bestaat eruit om voorstellen en advies te formuleren over thema's die ouderen aanbelangen aan het gemeentebestuur of  OCMW. In onze statuten vind je de nodige informatie.

Samenstelling

De Brechtse ouderenadviesraad is als volgt samengesteld:

 • vertegenwoordiging vanuit Brechtse ouderenverenigingen
  • Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor: Johnny Lauwers en Peter Couvreur
  • OKRA Brecht-centrum: Rosa Floren en Jos Schrijvers
  • OKRA Sint-Job-in-'t-Goor: André Wilmsen en Lode Bosmans
  • OKRA Sint-Lenaarts: Leo Gorrens en Jef de Prins
  • OKRA Overbroek: Roger Mertens en Bertha Cools
  • NEOS groot-Brecht: Rita Hooybergs en Jean Van Gutschoven
 •  vertegenwoordiging vanuit de Brechtse woonzorgcentra
  • De Kleine Kasteeltjes
  • WZC Sint-Maria
  • WZC Sint-Lenaartshof 
 • vertegenwoordiging vanuit gemeentebestuur en OCMW
  • Schepen voor sociale zaken: Luc Aerts
 •  Externe deskundigen
  • dienst welzijn: Kris Van Dijck
  • dienstencentrum De Lindeboom: Stijn Vrints
  • dienstencentrum Het Sluisken: Liesbeth Van Menxel

Het dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad bestaat uit:

 • voorzitter: nog niet ingevuld
 • ondervoorzitter: Jean Van Gutschoven
 • secretaris: Bart Neefs / Stijn Vrints
 • penningmeester: Liesbeth Van Menxel

Vergaderingen

De vergaderingen van de Brechtse ouderenadviesraad zijn enkel bij te wonen door de erkende leden voor de huidige legislatuur. De vergadering vindt om de twee maanden plaats op maandag in dienstencentrum Het Sluisken.

Verslagen

De verslagen van de laatste ouderenadviesraden: