Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit' en verplaatsing (kinderen)
  • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • jouw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
  • jouw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit
Procedure

Als je een dossier hebt bij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kan je de parkeerkaart aanvragen via

  • de website http://handicap.fgov.be
  • telefonisch op het nummer 0800 987 99
  • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten
  • per e-mail bij Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten en attesten

Als je nog geen dossier heeft of nog niet erkend bent door een andere instelling, vraag je de parkeerkaart aan via het gemeentebestuur van Brecht, dienst wezlijn.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07/05/1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Product type
Toelating
Doelgroep
Burger
Thema
Mobiliteit en Openbare Werken Welzijn en Gezondheid
Keywords
parkeerkaart personen met handicap