Tegemoetkomingen federale overheidsdienst sociale zekerheid

Inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming

Algemeen

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan personen met een handicap tussen 21 en 65 jaar van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot 1/3de of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen. De beschutte tewerkstelling wordt niet tot die algemene arbeidsmarkt gerekend. De integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend aan de persoon met een handicap tussen 21 en 65 jaar van wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld.

Nationaliteit

Belgen, EU-onderdanen, staatlozen, personen van onbepaalde nationaliteit, vluchtelingen en personen van vreemde nationaliteit die door de Koning zijn erkend, kunnen een aanvraag indienen. Ook andere personen komen in aanmerking op voorwaarde dat zij tot 21 jaar verhoogde kinderbijslagen getrokken hebben.

Leeftijd

De IVT en de IT worden toegekend aan personen tussen 21 en 65 jaar. De persoon met een handicap jonger dan 21 jaar die gehuwd is of was of die 1 of meer kinderen ten laste heeft, kan eveneens een aanvraag indienen. Ook een persoon met een handicap jonger dan 21 jaar kan in aanmerking komen op voorwaarde dat is vastgesteld dat de handicap is ontstaan nadat hij opgehouden heeft rechtgevend te zijn op kinderbijslagen.

Verblijfplaats

De rechthebbende persoon dient gewoonlijk en bestendig in België te verblijven.

Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid wordt gemeten aan de hand van de volgende criteria:

 • verplaatsingsmogelijkheden
 • mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden
 • mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden
 • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
 • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden;
 • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kunnen alleen worden aangevraagd bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur verstrekt je de nodige administratieve documenten. Deze dien je gedeeltelijk zelf en gedeeltelijk door de behandelende geneesheer te laten invullen.

Nadat de formulieren zijn ingevuld dien je deze over te maken aan (uiterlijk 1 maand na aanvraag):

Dienst personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 - B 150
1000 Brussel

Het gemeentebestuur kan ook instaan voor de verzending van de formulieren.

 

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Algemeen

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend aan de persoon met een handicap die ten minste 65 jaar oud is en bij wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld.

Nationaliteit

Belgen, EU-onderdanen, staatlozen, personen van onbepaalde nationaliteit, vluchtelingen en personen van vreemde nationaliteit die door de Koning zijn erkend, kunnen een aanvraag indienen.

Leeftijd

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden kan worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de 65ste verjaardag.

Verblijfplaats

De rechthebbende persoon dient gewoonlijk en bestendig in België te verblijven.

Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid wordt gemeten aan de hand van de volgende criteria:

 • verplaatsingsmogelijkheden
 • mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden
 • mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden
 • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
 • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden;
 • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kunnen alleen worden aangevraagd bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur verstrekt je de nodige administratieve documenten. Deze dien je gedeeltelijk zelf en gedeeltelijk door de behandelende geneesheer te laten invullen.

Nadat de formulieren zijn ingevuld dien je deze over te maken aan (uiterlijk 1 maand na aanvraag):

Dienst personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 - B 150
1000 Brussel

Het gemeentebestuur kan ook instaan voor de verzending van de formulieren.