80 procent korting op vrijetijdsactiviteiten

80 % korting, iets voor jou?!

= wanneer je een deelnameprijs betaalt voor een bepaalde activiteit of je betaalt lidgeld aan een vereniging, betaalt de gemeente hiervan 80 % terug!

Aan kinderen tot 18 jaar = maximale terugbetaling verleend van 200 euro per jaar.

Aan volwassenen vanaf 19 jaar = maximale terugbetaling verleend van 100 euro per jaar.

Enkel de toegang tot de activiteit wordt gedeeltelijk terugbetaald, niet de consumpties of vestiairekosten.

Kom jij in aanmerking?

Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • WIGW (weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees); met een onroerend inkomen dat niet hoger ligt dan 250 euro per jaar, de eigen woonst uitgezonderd; het bewijs hiervan wordt geleverd door de voorlegging van het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting.
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
 • leefloongerechtigde;
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon.

+ het bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen

Eindigt het nummer op jouw kleefbriefje van de mutualiteit op 1? Dan kom je in aanmerking voor deze regeling!

Gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 17.855,56 euro, verhoogd met 3.305,54 euro per persoon ten laste (cijfers 2017). Voor de berekening hiervan wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning (deze bedragen gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing).

De personen met schuldenoverlast

De betrokkene geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling.

Activiteiten

De activiteiten worden onderverdeeld in culturele activiteiten, sportactiviteiten en jeugdactiviteiten. Zowel de gemeentelijke activiteiten, als activiteiten van verenigingen komen in aanmerking!

Komen niet in aanmerking:

 • activiteiten georganiseerd door een commerciële culturele organisator (zoals festivals, Plopshow van Studio100, fitnesscentra, …);
 • activiteiten georganiseerd door een niet-erkend organisator van culturele, jeugd- en sportieve activiteiten;
 • natuur- en educatieve activiteiten;
 • bijwonen van sportwedstrijden;
 • de aanschaf van materiaal (sportkledij, uniform, muziekinstrumenten);
 • activiteiten georganiseerd door de aanvragende organisaties komen niet in aanmerking (met uitzondering van groepsactiviteiten georganiseerd door De Kar en eetcafé De Schakel).

Hoe aanvragen?

Via dienst welzijn