Zitdag pensioenen Brecht

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) houdt tweemaandelijks een zitdag in de gemeente Brecht. Hier kan je met je vragen over je pensioen terecht bij een deskundige van de RVP.

Deze zitdagen vinden tweemaandelijks plaats in Welzijnscampus Sint-Maria, Gasthuisstraat 11, tussen 09.00 en 11.00 uur op de 2de dinsdag van de onpare maanden.