Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Wat

Gebruik je leidingwater en zorg je zelf voor de zuivering van jouw afvalwater? Dan kan je een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van jouw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden

Ecologische vrijstelling: je krijgt een vrijstelling als je zelf jouw afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
Sociale vrijstelling: je krijgt een vrijstelling om sociale redenen, als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

  • gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen
  • personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW
  • personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming krijgen
Procedure

saneringsbijdrage - afvalwaterheffing - kosten rioolbeheer - ...

Iedereen betaald voor de opvang en het transport van het afvalwater naar de bevoegde plaats (bijvoorbeeld collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat het huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend voor het opvangen, transporteren naar en zuiveren van uw afvalwater in een waterzuiveringsinstallatie. Dit ongeacht op u een eigen grondwaterwinning heeft of drinkwater van pidpa verbruikt. Mogelijk heeft u recht op vrijstelling of compensatie van deze vergoeding om sociale of ecologische redenen, zie

  • vrijstelling / compensatie via vmm of PIDPA
  • vrijstelling omwille van zuivering eigen afvalwater

infofiche te bezorgen aan de dienst omgeving bij (her)aanvraag vrijstelling

Product type
Financieel voordeel
Doelgroep
Burger Onderneming Organisatie
Thema
Milieu en Energie
Keywords
afvalwater bijdrage bovengemeentelijke saneringsbijdrage drinkwater drinkwatermaatschappij heffing korting sanering saneringsbijdrage vermindering vrijstelling water waterfactuur watermaatschappij waterzuivering zuivering van het afvalwater iba zelf zuiveren bovengemeentelijke bijdrage drinkwater