Rustpensioen

Wat

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of  je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was bepaalt hoe je pensioen berekend wordt. 

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

Welke procedure je moet volgen, hangt af van of je werkte als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

Je bent verplicht je pensioen zelf aan te vragen als je:

  • je rustpensioen vervroegd wil opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar;
  • je rustpensioen wil opnemen na de leeftijd van 65 jaar;
  • je rustpensioen wil opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart);
  • je hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt.

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

Als werknemer kunt u ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. Als zelfstandige kunt u terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidsector.

Het bedrag waar je recht op hebt hangt af van:

  • het stelsel waarin je werkte;
  • het aantal jaren dat je werkte;
  • je gezinssituatie.
Product type
Financieel voordeel
Doelgroep
Burger
Thema
Burger en Overheid Economie en Werk
Keywords
aanvraag pensioen pensioenaanvraag