Inkomensgarantie voor ouderen

Wat

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

Je moet:

  • minstens 65 jaar zijn;
  • Belg zijn of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking;
  • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.
Procedure

Of je recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. Behoor je niet tot één van deze categorieën, dan kan je een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Bedrag

Het bedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.

Product type
Financieel voordeel
Doelgroep
Burger
Thema
Economie en Werk Welzijn en Gezondheid
Keywords
inkomensgarantie inkomengarantie minimuminkomen igo gepensioneerden armoede