Subsidies kinderopvang

Een toelage voor kinderen tussen 0 en 12 jaar wordt verleend aan de kinderopvanginitiatieven van gemeente Brecht welke erkend is door Kind en Gezin, met uitzondering de initiatieven die reeds financieel ondersteund worden door het gemeentebestuur. De toelage bedraagt op jaarbasis 12,50 euro per erkend kind door Kind en Gezin, aangevuld met een forfaitaire toelage van 60 euro, in het kader van de sociale correctie van het Diftar systeem.

Aanvragen diensten voor 30 november bezorgd te worden aan Kris Van Dijck, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, Brecht.