Lokale Adviescommissie

Iedere burger heeft recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en water. Deze nutsvoorzieningen mogen daarom enkel in hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten. Dit kan enkel na een advies van de Lokale Adviescommissie waarin vertegenwoordigers van het OCMW, Eandis en/of Pidpa samen de dossiers met betaalproblemen bespreken. De achterstallige betaler mag zijn situatie komen uitleggen en voorstellen doen om tot een oplossing te komen bijvoorbeeld via een afbetalingsplan. Op vraag van Eandis kunnen er budgetmeters voor gas en/of elektriciteit worden geplaatst waarmee wordt vermeden dat de schulden nog toenemen. Enkel indien de Lokale Adviescommissie toestemming geeft, kan overgegaan worden tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van elektriciteit en/of aardgas en/of water.

Voor de cliënten van het OCMW en de Lokale Adviescommissie kan ook worden bekeken of zij in aanmerking komen voor een energiescan van de woning. Hierbij worden tips gegeven om energie te besparen.