Directe thuishulp

Door een ongeval, vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis of ziekte, wordt thuishulp soms dringend noodzakelijk. De bestaande diensten hebben niet de mogelijkheid om steeds onmiddellijk op te starten.

Via huisarts, verpleegster of sociale dienst van het ziekenhuis, kan een beroep gedaan worden op de dienst 'directe thuishulp' georganiseerd vanuit de Brechtse dienstencentra.

Het doel is: tijdelijk - in principe een maand - hulp ter beschikking te stellen, tot een andere dienst kan overnemen of hulp niet meer nodig is. Er wordt gewerkt volgens de principes van de gezins- en bejaardenhulp.