Bijzonder comité sociale dienst

Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd een Bijzonder Comité voor Sociale Dienst opgericht, bestaande uit 4 leden, met inbegrip van de voorzitter van de OCMW-raad die van rechtswege voorzitter is van dit comité.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst behandelt aanvragen op het gebied van individuele financiële en sociale dienstverlening.

Een overzicht van de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst:

Annemie Van Dyck (voorzitter)CD&V-CDB
Marcel Van DyckCD&V-CDB
Cecilia DierckxCD&V-CDB
Remi VerbeeckN-VA