Bijzonder comité sociale dienst

Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd een Bijzonder Comité voor Sociale Dienst opgericht, bestaande uit 9 leden, met inbegrip van de voorzitter van de OCMW-raad die van rechtswege voorzitter is van dit comité.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst behandelt aanvragen op het gebied van individuele financiële en sociale dienstverlening.

Een overzicht van de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst:

 Luc Aerts (voorzitter) CD&V-CDB
 Natalie Schoonbaert N-VA
 Ben Van Riel N-VA
 Anita Van den Born N-VA
 Els De Groof Open VLD
 Annemie Van Dyck CD&V-CDB
 Marcel Van Dyck CD&V-CDB
 Kris Kenis CD&V-CDB
 Freddy Van Riet Vlaams belang