Schuldbemiddeling

Wie betalingsproblemen heeft, kan terecht bij de dienst schuldbemiddeling van OCMW Brecht.

De dienst schuldbemiddeling bemiddelt bij schuldeisers, maakt afbetalingsplannen op en geeft advies. Afhankelijk van de specifieke situatie (inkomen, aantal schulden, bedrag van schulden, ...) zal de maatschappelijk werker de meest geschikte manier van bemiddeling voorstellen.

De mogelijke vormen van schuldhulpverlening zijn budgetbegeleidingbudgetbeheer en collectieve schuldenregeling.

Voorwaarden

Je moet cliënt zijn bij het OCMW/Sociaal huis.