Toelage sociale correctie Diftar (incontinentiepremie)

Het gemeentebestuur wenst een sociaal beleid te voeren en aldus een sociale correctie toe te kennen bij de inzameling van restafval in de hierna omschreven omstandigheden.

Vanaf 1 januari 2017 wordt onder bepaalde voorwaarden aan volgende inwoners een bedrag van 95 euro toegekend. Deze sociale correctie dient gebruikt te worden voor de betaling van de inzameling van restafval.

De sociale correctie wordt jaarlijks toegekend aan inwoners die omwille van een medische of therapeutische reden grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben (bijvoorbeeld bij incontinentie, chronische wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse). Dit wordt jaarlijks bewezen aan de hand van een medisch attest uitgeschreven in het jaar van de aanvraag. Uit dit attest blijkt dat het gaat om een langdurige behandeling van langer dan drie maanden.
De sociale correctie wordt ook toegekend aan inwoners die thuis palliatief verzorgd worden. Dit wordt aangetoond met een attest van een erkend netwerk voor palliatieve zorg en dit attest is uitgeschreven in het jaar van de aanvraag.

De subsidie wordt op basis van het indienen van het aangifteformulier aan de betrokken persoon overgeschreven. Dit formulier moet ten laatste op 30 november van jaar waarop het attest betrekking heeft, worden ingediend aan de gemeentelijke dienst welzijn, de lokale dienstencentra of het administratief centrum van Sint-Job-In-‘t-Goor.