Centrum voor kortverblijf

WZC Sint-Maria beschikt over 3 kamers voor kortverblijf. Deze woongelegenheden zijn volledig geïntegreerd in de werking van het WZC. De bewoner die wordt opgenomen in kortverblijf, verblijft in dezelfde infrastructuur en maakt gebruik van dezelfde dienstverlening en hulpmiddelen als de bewoners van het woonzorgcentrum, aan dezelfde dagprijs. Enige verschil is dat het gaat om ouderen die nog thuis wonen maar die tijdelijk, om welke reden ook, nood hebben aan wonen en zorg.