Opname in het WZC Sint Maria

Wat

WZC Sint-Maria richt zich tot de oudere Brechtenaar voor wie het thuis wonen ondanks alle hulp medisch, fysiek, psychologisch of sociaal niet meer mogelijk is.

Bij iedere aanvraag tot inschrijving wordt een opnamedossier opgesteld. Op basis van dit dossier, en rekening houdend met de graad van zorgbehoevendheid en het feit of de aanvrager al dan niet inwoner is van Brecht, wordt een plaats op de wachtlijst toegewezen.