Hulp bij aanvraag parkeerkaart

Je hebt recht op een parkeerkaart als je een officieel invaliditeitsattest hebt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en behoort tot een van de volgende groepen:

  • Blijvende invaliditeit van 80%
  • Vermindering van zelfredzaamheid van 12 punten
  • Twee punten scoren op ‘verplaatsingsmogelijkheden’ op de zelfredzaamheidschaal
  • Kinderen met verplaatsingsmogelijkheden (2punten scoren voor verplaatsing en mobiliteit)
  • Blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen
  • Volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
  • Burgerlijke of oorlogsinvaliden met 50% invaliditeit