Integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid - aanvragen

Wat

De integratietegemoetkoming (IT)wordt toegekend aan de persoon met een handicap tussen 21 en 65 jaar van wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld.

Voorwaarden

Nationaliteit
Belgen, EU-onderdanen, staatlozen, personen van onbepaalde nationaliteit, vluchtelingen en personen van vreemde nationaliteit die door de Koning zijn erkend, kunnen een aanvraag indienen. Ook andere personen komen in aanmerking op voorwaarde dat zij tot 21 jaar verhoogde kinderbijslagen getrokken hebben.

Leeftijd
De IVT en de IT worden toegekend aan personen tussen 21 en 65 jaar. De persoon met een handicap jonger dan 21 jaar die gehuwd is of was of die 1 of meer kinderen ten laste heeft, kan eveneens een aanvraag indienen. Ook een persoon met een handicap jonger dan 21 jaar kan in aanmerking komen op voorwaarde dat is vastgesteld dat de handicap is ontstaan nadat hij opgehouden heeft rechtgevend te zijn op kinderbijslagen.

Verblijfplaats
De rechthebbende persoon dient gewoonlijk en bestendig in België te verblijven.

Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid wordt gemeten aan de hand van de volgende criteria:

  • verplaatsingsmogelijkheden
  • mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden
  • mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden
  • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
  • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden;
  • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.
Procedure

Aanvragen voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kunnen alleen worden aangevraagd bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur verstrekt je de nodige administratieve documenten. Deze dien je gedeeltelijk zelf en gedeeltelijk door de behandelende geneesheer te laten invullen.

Nadat de formulieren zijn ingevuld dien je deze over te maken aan (uiterlijk 1 maand na aanvraag):

Dienst personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 - B 150
1000 Brussel

Het gemeentebestuur kan ook instaan voor de verzending van de formulieren.