Melding aanmaken

Mededeling

Wil je een evenement aanvragen: https://www.brecht.be/evenement-aanvragen
Wil je signalisatie aanvragen voor een verhuis, werken : https://www.brecht.be/inname-openbaar-domein-aanvragen
Werd jouw afval niet opgehaald? Of heb je een vraag over het recyclagepark? Al jouw vragen over afvalinzameling en de verwerking ervan kan je doorgeven via https://www.igean.be/node/159
Meld defecte straatlamp: www.straatlampen.be

Persoonlijke gegevens
Onderwerp melding of klacht
Bijkomende gegevens melding of klacht