Naamswijziging

Wat

Veranderen van naam of voornaam

Familienamen en voornamen kunnen enkel veranderd worden als je een gemotiveerde, grondige reden hebt.

Veranderen van familienaam

Procedure

Als je je familienaam wil wijzigen moet je een gemotiveerde aanvraag met vermelding van de redenen schiftelijk indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie:

FOD Justitie- Dienst naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 67 03

De dienst naamsveranderingen zal je melden welke documenten er nodig zijn om de procedure verder te zetten.

Na ongeveer een jaar stuurt de FOD Justitie je een afschrift van het Koninklijk Besluit. Binnen de 60 dagen na de registratie op het registratiekantoor moet je het afschift  aanbieden:

 • Op de dienst burgerlijke stand van je geboorteplaats, na afspraak via bovenstaande link;
 • of op de dienst burgerlijke stand van jouw woonplaats, indien je niet in België geboren bent, na afspraak via bovenstaande link;
 • of op de dienst burgerlijke stand in Brussel, indien je niet in België geboren bent én niet in België woont.

Prijs

De naamsverandering gaat gepaard met een heffing van een registratierecht van 49 euro. Dit bedrag kan verhoogd worden tot 740 euro ingeval het gaat om toevoeging van een andere naam of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter.

Veranderen van voornaam

De aanvraag om je voornaam te veranderen doe je op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats.

Voorwaarden

 • je bent meerderarig (de ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen)
 • je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze
 • je woont in Brecht of je woont in het buitenland en Brecht was je laatste woonplaats in België.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je geboorteakte, als je niet in België bent geboren.

Procedure

 • Tijdens je bezoek onderteken je je aanvraag om je voornaam te veranderen
 • Je vraag wordt goedgekeurd als de nieuwe voornamen niet belachelijk, verwarrend of schadelijk zijn en niet in strijd zijn met de openbare orde.
 • Bij goedkeuring krijg je binnen de 3 maanden na de aanvraag een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart met je nieuwe voornaam aan te vragen.

Prijs

Gratis. Je nieuwe identiteitskaart en eventuele andere documenten zijn betalend.

Regelgeving

wet van 15 mei 1987

wet van 18 juni 2018 (B.S. van 2 juli 2018)