Nieuw kapreglement legt vast welke vergunning je nodig hebt

Nieuw kapreglement legt vast welke vergunning je nodig hebt

Voor het aanplanten, rooien, vellen en snoeien van bomen en ingrepen aan groenelementen zoals hagen en struiken is afhankelijk van de locatie en omvang van de boom soms een stedenbouwkundige vergunning of een gemeentelijke kaptoelating nodig. Dit wordt geregeld in de groenverordening (pdf, 559kb) en in het kapreglement (pdf, 194kb). Als er in je stedenbouwkundige vergunning een verplichting wordt opgelegd om bomen heraan te planten, moet je hiervoor een waarborg betalen. De bijzonderheden over deze waarborg en andere waarborgen lees je in het waarborgreglement (pdf, 169kb). In de brochure Groenbeleid Brecht (pdf, 1,5MB) kun je alles in klare taal nalezen. Deze reglementen worden van kracht na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.