4 nieuwe vacatures bij het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur van Brecht is op zoek naar vier nieuwe medewerkers: een consulent omgeving/milieu (B1-3), een consulent handhaving (B1-3), een consulent duurzame ontwikkeling (B1-3) en een expert omgeving (A1a-A3a). Solliciteren kan tot 15 juni 2021.

Consulent omgeving/milieu (B1-3) – 38/38u
Je staat in voor het voorbereiden, adviseren, opvolgen en afhandelen van dossiers met betrekking tot milieu binnen de omgevingsvergunning. Je geeft deskundig advies over deze dossiers aan de medewerkers van de dienst, de burger en/of bijzondere beroepsgroepen. Je kan zelfstandig projecten m.b.t. milieu trekken. Dit impliceert dat je als eerste aanspreekpunt fungeert voor de externe partners zoals Kempisch Landschap, de Bosgroepen, … Je bent in staat om op constructieve wijze, in samenwerking met de partners, projecten tot een goed einde te brengen. Je werkt beleidsondersteunend en kan voorstellen doen naar het beleid inzake milieu.

Consulent duurzame ontwikkeling (B1-3) – 19/38u
Je staat in voor het duurzaam (milieuvriendelijk) beleid van de gemeente. Dit impliceert dat je, vanuit een duurzaam oogpunt, je input kan geven aan de verschillende diensten om een duurzaam en realistisch beleid te kunnen voeren. (vb patrimonium, mobiliteit, aankoop,…). Je trekt zelfstandig een aantal werkgroepen rond duurzaamheid. (vb herbruikbare bekers). Je staat in voor de communicatie met verschillende externe actoren, zoals mooimakers.be e.d. en doet voorstellen hierrond aan het college ven burgemeester en schepen.

Consulent handhaving (B1-3) – 38/38u
Je houdt toezicht op de uitvoering van de verleende omgevingsvergunningen (ruimtelijke ordening & milieu) en doet plaatsbezoeken, controleert en handhaaft op basis van je vaststellingen. Je kan hierbij het standpunt van het bestuur in een positieve sfeer vertalen naar de burger. Je staat in voor het uitwerken van een gemeentelijk handhavingsbeleid waarbij de focus ligt op informatie, sensibilisering, preventie, overleg en vrijwillig herstel. Je bent, samen met de consulent integrale veiligheid, verantwoordelijk voor het GAS-reglement

Expert omgeving (A1a-A3a) – 38/38u
Je bent, samen met het team omgeving, verantwoordelijk voor de omgevingsprojecten. Als expert omgeving behandel je de complexere dossiers hierin. Je adviseert het college inzake omgevingsvergunningen en projecten die een ruimtelijke impact hebben. In samenwerking met je collega’s kan je knopen doorhakken en adviezen voorleggen.

Praktisch
De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je op www.brecht.be/vacatures.

De schriftelijke kandidaturen moeten, samen met een CV, kopie van het diploma en rijbewijs B samen met een recent uittreksel uit het strafregister (max 3 maanden oud), toekomen bij het gemeentebestuur van Brecht, uiterlijk op 15 juni 2021 om 12.00 uur ’s middags via sollicitaties@brecht.be.

Info: Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72 of sollicitaties@brecht.be

Afbeeldingen