Aanleg laatste fase ring rond Brecht

Op deze website vind je de laatste updates: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-laatste-fase-ringweg-rond-brecht.

Ringweg ontlast dorpskern Brecht

De laatste fase van de ringweg rond Brecht moet ervoor zorgen dat het doorgaande verkeer niet meer door de dorpskern rijdt. De werken aan de ringweg begonnen in 2007 met de aanleg van de rotonde aan de Wuustwezelsteenweg (N133) en de Bethovenstraat, het treinstation Noorderkempen en de spoorlijn voor de hogesnelheidstrein, de brug over deze spoorlijn en de fietstunnel onder de E19. Vervolgens werd in fase 2, die startte in 2011, werk gemaakt van het stuk nieuwe ringweg (N115) tussen de Wuustwezelsteenweg en de Veldstraat. Daarnaast bouwde AWV het nieuwe op- en afrittencomplex aan de E19 en de nieuwe rotonde aan de Veldstraat. Nu wordt in fase 3 de nieuwe ringweg verder aangelegd van aan de rotonde van de Veldstraat tot aan het kruispunt met de Lessiusstraat.

Fase 3 in detail

  1. De ringweg zal de fietsweg Nollekensweg kruisen. Op dit kruispunt wordt een verlichte oversteekplaats met middeneiland aangelegd, die de veiligheid van de voetgangers en fietsers garandeert.
  2. Op de nieuwe ringweg geldt een maximumsnelheid van 70 km/u.
  3. Er komen geluidsschermen langs de volledige zuidzijde van het tracé tussen de Veldstraat en de Lessiusstraat. Ook langs de noordzijde worden schermen geplaatst, ter hoogte van het kruispunt met de Lessiusstraat. Het gaat hier om kokosschermen met klimop, zoals langs de E19 in Brecht.
  4. Langsheen de volledige ringweg worden bomen aangeplant. De weg zelf bestaat uit één rijstrook in elke rijrichting. Er wordt geen voetpad of fietspad voorzien, zo wordt het zwaar verkeer gescheiden van de zwakke weggebruiker. Fietsers blijven via het centrum van Brecht rijden.
  5. Langs de nieuwe weg worden grachten aangelegd om de afwatering van de gewestweg en de naastliggende percelen te verzekeren.
  6. Het kruispunt met de Lessiusstraat wordt heringericht, waarbij de hoofdstroom van het verkeer wordt afgeleid naar de ringweg. Er worden ook een veilige oversteek en nieuwe fietspaden voorzien.

Pas hinder vanaf najaar

Aangezien de nieuwe ringweg buiten het centrum ligt, zullen de werken weinig hinder met zich meebrengen. Enkel tijdens de aanleg van het kruispunt met de Lessiusstraat zal er overlast zijn voor de omwonenden. Deze fase is gepland in het najaar (vermoedelijk in de loop van september, afhankelijk van de weersomstandigheden) en zal ongeveer 3 maanden duren. Tijdens deze periode wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Vaartstraat en Molenheiken. AWV zal de omwonenden nog verder inlichten voor deze werken van start gaan.

Afbeeldingen