Aanleg werfreserve - consulent omgeving (B1-3)

Aanleg van een werfreserve voor de functie van consulent omgeving (B1-3) – 38/38u:

Als consulent omgeving bestaat je hoofdtaak uit het voorbereiden, adviseren, opvolgen en afhandelen van dossiers met betrekking tot ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingen, …) en omgevingsvergunningen.

  • je geeft deskundig advies over voornoemde dossiers aan de medewerkers van de dienst, de burger en/of bijzondere beroepsgroepen
  • je hebt een grondige kennis van de wetgeving en onderrichtingen inzake stedenbouw en huisvesting en een basiskennis van de VLAREM-wetgeving. Daarnaast ben je ook goed in planlezen
  • je bent houder van een bachelorsdiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • je bezit digitale skills voor de invoering van de digitale aanvraag, je bezit sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, je kan oplossingsgericht denken, bent klantvriendelijk en werkt nauwkeurig

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je onderaan. Schriftelijke kandidaturen moeten – samen met een CV en een kopie van het gevraagde diploma – toekomen bij het gemeentebestuur van Brecht en dit uiterlijk op 20 april 2021 om 12.00 uur ’s middags (ook mogelijk via sollicitaties@brecht.be). Op deze datum lever je het bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden, uitgezonderd het uittreksel strafregister dat kan toekomen tot 23 april a.s. om 12.00 uur ’s middags.

Info: Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72, sollicitaties@brecht.be

Afbeeldingen