Algemeen rook- en vuurverbod voor natuurgebieden wordt opgeheven op 20/05

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het droog is in onze natuur -en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er hoog. Daarom geldt er nu een rook -en vuurverbod in deze gebieden.

Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. 

Wat betekent code oranje?
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de risicocode voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen aan naar oranje: ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig!

Rook- en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden
Om bijkomende bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx met onmiddellijke ingang een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in grenzend aan de natuur- en heidegebieden en bossen in provincie Antwerpen, evenals een verbod om vuur te maken in de open lucht. Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied van de provincie. Een open vuur of kampvuur maken is overal verboden. In alle bossen, natuur- en heidegebieden is het bovendien verboden om te roken.

Onder 'grenzend aan' wordt begrepen binnen een perimeter van 30 meter te rekenen van de rand van natuur- en heidegebied en bossen.

Het volledige besluit kan je onderaan dit bericht downloaden.

Afbeeldingen