Alle Brechtse scholen krijgen een '10 op 10' voor verkeersveilighed

In provincie Antwerpen nemen 245 scholen deel aan het project ’10 op 10’. Het label van dit project behalen de scholen in 3 fasen, met telkens een deellabel als beloning. De school werkt in elke fase aan bepaalde werkpunten rond het draagvlak en de doelstellingen: praktijklessen verkeer, veilige schoolomgeving en ouderbetrokkenheid. Als gemeentebestuur zijn we trots te melden dat alle scholen in Brecht reeds de 3 deellabels behaalden. Alle scholen op ons grondgebied krijgen een ’10 op 10’ om te werken aan verkeersveiligheid en een verkeersveilige school.

Sinds een aantal jaren voorziet het gemeentebestuur een budget in de begroting om de ’10 op 10’ scholen te voorzien van extra verkeersveilig materiaal. Denk aan de Octopuspalen, de verkeersbeugels vooraan de scholen en de gele Viktor Veilig mannetjes aan de oversteekplaatsen.

Vorig jaar werd, in samenspraak met alle directies, een volledige fietskoffer aangekocht. De koffer bestaat uit hoge en lage hellingen, 2 ladderplanken, verkeersborden en een set verkeerslichten. Dit alles om de leerlingen vlot te leren fietsen en de gevaren te herkennen in het verkeer. De koffer staat gestockeerd in basisschool De Brug maar mag door alle scholen gebruikt worden. Provincie Antwerpen steunt het project ’10 op 10’ en subsidieert de gemeente voor de aankoop van dit materiaal.

Vanaf dit schooljaar werd Brecht eveneens een Octopusgemeente. Dit wil zeggen dat Brecht voor alle Octopusscholen het lidgeld betaalt t.b.v. 60 euro per school. De scholen krijgen hiervoor campagnemateriaal voor verkeersacties, toegang tot het digitale leerplatform en een Octopuslabel voor aan de schoolpoort.

Afbeeldingen