Begraafplaatsen – verlopen grafconcessies

Op de verschillende begraafplaatsen in onze gemeente liggen een aantal graven waarvan de termijn van grafrust verstreken is. Het betreft de graven in gewone lijn die ouder zijn dan 20 jaar.

De nabestaanden hebben de mogelijkheid om alsnog een concessie aan te gaan voor 30 jaar tegen betaling. De overledenen zullen dan in aangekochte grond begraven worden.  Op vraag van de nabestaanden zal een naamplaatje van de overleden familieleden op de herdenkingszuil voorzien worden. Ook de nissen in de columbaria, waarvan de termijn van 20 jaar verstreken is, zullen volgend jaar ontruimd worden, tenzij er alsnog een concessie wordt genomen. 

Aan de betrokken graven en nissen hangt vanaf 1 juli 2021 een bericht gedurende een termijn van één jaar. Tevens hangt aan de ingang van elke begraafplaats de lijst met de graven en nissen die in aanmerking komen om ontruimd te worden. Na 1 juli 2022 zullen de graven en urnen verwijderd worden.

Voor de aanvraag van een concessie of voor de aanvraag van een naamplaatje kan je terecht op onderstaande dienst.

Info: Dienst burgerlijke stand, Gemeentepark 1, 03 660 25 82 of gemeente@brecht.be

Afbeeldingen