Definitieve knip Mieksebaan

Het sluipverkeer in de Mieksebaan zorgde voor gevaarlijke situaties. Daarom werd beslist om vanaf juli 2015 de Mieksebaan te ‘knippen’ door middel van paaltjes ter hoogte van de brug van de Hoge Mereyt.

Na 6 maanden werd deze tijdelijke maatregel nu geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste bewoners het afsluiten van de Mieksebaan ter hoogte van Hoge Mereyt willen behouden omdat de veiligheid fel verbeterd is. Zo zijn er heel wat minder gevaarlijke situaties in de straten en op de kruispunten, de snelheid van de passerende voertuigen is verminderd en het is nu veiliger voor de zwakke weggebruikers. De Mieksebaan wordt nu ter hoogte van de brug over de E19 aan de Hoge Mereyt dus definitief afgesloten met paaltjes. Zo kunnen er enkel nog fietsers, wandelaars en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A passeren.

Eenrichtingsverkeer opgeheven

De eenrichtingsmaatregel in de Mieksebaan tussen de brug Hoge Mereyt en Kapelstraat wordt opgeheven. Het verkeer kan er nu dus terug in twee richtingen rijden. 

Afbeeldingen