GAS-boetes voor 4 nieuwe inbreuken in 2021

Het politiereglement van de politiezone Voorkempen krijgt een update vanaf 1 januari 2021. Vanaf het nieuwe jaar kan de politie GAS-boetes uitschrijven voor vier nieuwe inbreuken die betrekking hebben op lachgas, autokaartjes, de affichering van de huurprijs van onroerend goed, en het niet naleven van een burgemeesterbesluit. Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan een GAS-boete krijgen. De maximumprijs voor een minderjarige is 175 euro, en voor een meerderjarige 350 euro.

1. Lachgas

De politie betrapt al langer dan vandaag voornamelijk jongeren op het gebruik en de handel van lachgas om in een roes te geraken. Vanaf nu kunnen de politieinspecteurs in onze zone daar GAS-boetes voor uitschrijven. Gebruikers van lachgas kopen het ofwel in ampullen ofwel in een tank, en laten het daarna in een ballon lopen zodat ze het gas makkelijk kunnen inhaleren. De politie merkt dit op het terrein vaak op bij jongeren. Doorgaans zitten zij samen in de auto op een afgelegen plek, en inhaleren ze het gas via een tank.
Voorgevulde ballonnen komen dan weer voor in het uitgaansleven. Lachgas inhaleren zorgt ervoor dat je in een roes geraakt. Maar er zijn ook risico’s: je kan duizelig en verward worden of evenwichtsstoornissen en hoofdpijn krijgen. Ook misselijkheid, bewustzijnsverlies en gevoelloosheid in de handen en voeten komen voor. Jongeren die in een roes geraken en tegelijkertijd met de auto rijden, riskeren een grote kans om een ongeval te veroorzaken.

2. Autokaartjes

Handelaars in tweedehandsvoertuigen riskeren vanaf 2021 een GAS-boete wanneer zij visitekaartjes aanbrengen op geparkeerde auto’s, bijvoorbeeld achter de ruitenwissers. Op deze kaartjes staat meestal vermeld ‘Uw voertuig interesseert ons’ met de contactgegevens van de handelaar erbij. Ook mensen aanklampen op straat om hun auto te verkopen, is verboden. Ook daarvoor kan je een boete krijgen.

3. Affichering van de huurprijs van onroerend goed

Wie een onroerend goed verhuurt zoals een huis, appartement of een kamer, is nu verplicht om bij elke publieke mededeling de huurprijs, de gemeenschappelijke lasten en de EPC-waarde te vermelden. Als dit niet gebeurt, kan je daarvoor een administratieve geldboete krijgen.

4. Niet naleven van een burgemeesterbesluit

Wanneer je de maatregelen in een burgemeesterbesluit niet naleeft, kan je daarvoor een GAS-boete krijgen. Zo’n besluit kan allerlei regels bevatten op vlak van de openbare veiligheid, netheid, gezondheid en rust in een welbepaalde gemeente. Tijdens deze coronacrisis zijn er bijvoorbeeld verschillende regels die via een burgemeesterbesluit genomen zijn.

Info: lokale politie Voorkempen, 03 210 40 00 of pz.voorkempen@police.belgium.eu

Afbeeldingen