Gemeente koopt voormalige Carrefour in centrum van Brecht

De Brechtse gemeenteraad keurde in januari het masterplan parkcampus goed: in het centrum van Brecht zal een parkcampus heel wat sociale en culturele functies verzamelen. Zo zullen de gemeentelijke administratieve diensten verhuizen naar het gemeenschapscentrum Jan vander Noot. Dat wordt het nieuw administratief centrum met gemeenschapsfunctie. In dat gebouw is momenteel de bibliotheek gevestigd en kunnen verenigingen zalen huren. Om die twee functies tijdelijk te huisvesten, koopt de gemeente het gebouw van de voormalige Carrefour in Brecht centrum aan.
 

Tijdelijke huisvesting

De bibliotheek (filiaal Brecht) is, samen met een aantal te huren zalen, momenteel gehuisvest in het gemeenschapscentrum Jan vander Noot. De bibliotheek neemt in de toekomst haar definitieve intrek in het huidig gemeentehuis nadat er verbouwingswerken worden uitgevoerd. Intussen moeten ze tijdelijk gehuisvest worden tijdens de werken aan het gemeenschapscentrum. Na onderhandelingen van het gemeentebestuur met de eigenaar van de Carrefour in het centrum van Brecht koopt het bestuur het gebouw aan. We vonden zo een mooie tijdelijke oplossing voor de bib. Het is voor ons tijdens de verbouwingswerken bovendien een must om de vereniging de mogelijkheid te blijven bieden om zalen te huren. Ook daarvoor is voldoende ruimte voorzien in de gebouwen van de Carrefour.
 

Toegankelijk gebouw

Het bestuur vindt het belangrijk om ook tijdens de verbouwingswerken een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Met de aankoop van de voormalige Carrefour kiezen we heel bewust voor een locatie in het centrum van Brecht. We vinden het belangrijk om ook tijdens de verbouwingen alle diensten centraal aan te kunnen bieden. Het gebouw is bovendien goed toegankelijk, wat ook een enorme meerwaarde is tijdens de tijdelijke huisvesting. Natuurlijk betreuren we het dat er geen nieuwe winkel in gehuisvest zal worden maar met de aankoop kunnen we voorkomen dat het in handen van een projectontwikkelaar komt en kan het gebouw nog een ruime tijd ten dienste staan van de Brechtenaar. Op middelkorte termijn zullen de nodige verbouwings- en verfraaiingswerken starten.

In de planning staat voorop om in 2023 te starten aan de verbouwing van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot. Voor die start wordt het Carrefour-gebouw dus in gebruik genomen door de bib en voor de verhuur van zalen.

 

 

Afbeeldingen