Gezocht: burgers met een hart voor Brecht!

2019 is de start van een nieuwe legislatuur met een nieuw gemeentebestuur. Het betekent ook een nieuwe start voor onze adviesraden. En voor die raden zoeken we enthousiaste burgers om het bestuur te adviseren. Een ver-van-mijn-bedshow? Helemaal niet! Een veilige schoolomgeving, een goede sportinfrastructuur, een klimaatbewuste gemeente, een toegankelijk cultureel aanbod, een interessant informatieblad, een nieuw speelterrein of petanquebaan,… Allemaal zaken waarover je jouw mening kan geven en ons bestuur kan adviseren! Laat dus jouw stem horen en maak van onze gemeente een nog mooiere plek om te wonen.

Lokale adviesraden en beheersorganen spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden immers om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen. In Brecht zijn er raden actief op volgende domeinen:

 • cultuur
 • gemeenschapscentrum
 • bibliotheek
 • jeugd
 • communicatie
 • landbouw
 • kinderopvang
 • ruimtelijke ordening
 • ontwikkelingssamenwerking
 • welzijn en gezondheid
 • ouderen
 • sport
 • verkeer
 • milieu
 • erfgoed
 • toerisme
 • lokale economie

Meer informatie over de verschillende raden vind je in dit overzicht.

Wil je inspraak hebben in het beleid van de gemeente? Schrijf je dan in voor één van de raden! Want samen kunnen we het beleid nog beter afstemmen op de noden van elke Brechtenaar! Wij kijken al uit naar jullie mening!

Info: Onthaal gemeentehuis, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of gemeente@brecht.be

Afbeeldingen