Leeszaal archief nu in de bib

Eind maart moest de leeszaalwerking van het gemeentearchief omwille van corona ook in Brecht tijdelijk worden stopgezet. Dit belette uiteraard niet dat de archiefdienst nog heel wat vragen kreeg voor familie- of historisch onderzoek. Er werd bijgevolg bekeken hoe de leeszaalwerking terug kon worden opgestart. Voortaan zal de leeszaal definitief plaatsvinden na afspraak in de gemeentelijke bibliotheek (Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht) tijdens de openingsuren van de bib.

Burgers die fysieke documenten van de gemeente willen inzien kunnen dit dus nu ook buiten de gewone openingsuren van het gemeentehuis in de openbare bibliotheek. De leeszaal staat onder toezicht van de baliemedewerkers.

Wie stukken ter plaatse in wil komen kijken, moet geen lid zijn van de bib. De inzage van archiefstukken is vrij en gratis voor iedereen. Bij een eerste bezoek is er een korte registratieprocedure, bij de volgende bezoeken gebeurt er steeds een aanwezigheidsregistratie. Stukken moeten wel op voorhand aangevraagd worden via mail aan de archiefdienst. Je wordt verwittigd van zodra de stukken klaarliggen in de bib. Het nieuwe leeszaalreglement en praktische info kan je nalezen op https://www.brecht.be/over-brecht/informatie/archief.

Publicaties uit archief nu ook in te kijken in de bib

Niet alleen archieven ook publicaties, boeken- en tijdschriften van het archief kan je nu inkijken in de bibliotheek. Deze zullen worden toegevoegd aan de bibliotheekcatalogus en handelen over een verscheidenheid aan onderwerpen zoals de gilden, het cultureel leven, landelijke architectuur, de steenbakkersnijverheid, taalgebruik, geschiedenis,…

Info en afspraak: Hans Vanhulle, expert informatiebeheer, 03 317 17 76, hans.vanhulle@brecht.be

Afbeeldingen