Nieuw voorlopig rijbewijs M12

Vanaf 1 februari 2019 wordt er een nieuw voorlopig rijbewijs ingevoerd voor het besturen van een auto. Dit kan aangevraagd worden door kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs is verlopen én die geen 3 jaar willen wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 aan te vragen. Het nieuwe voorlopig rijbewijs heeft een geldigheid van 12 maanden. Je kan dus een extra jaar oefenen vooraleer je het praktische examen aflegt.

Voorwaarden:

  • De aanvrager is houder geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur nog geen 3 jaar verstreken is;
  • het theoretisch examen is nog geldig of opnieuw afleggen;
  • de kandidaat volgt minimaal 6 uren rijles bij een erkende rijschool na het verlopen van het voorlopig rijbewijs M36 of M18;
  • één of twee begeleiders met begeleidersattest verplicht te vermelden.

Meer info vind je op de pagina van voorlopig rijbewijs

Afbeeldingen