Nieuwe vacature: contractueel afdelingshoofd dienst grondgebiedszaken / ruimtelijke planner

Eén contractueel afdelingshoofd dienst grondgebiedszaken/ruimtelijke planner (A1a-A3a) – 38/38

Met aanleg van een werfreserve van één jaar.

Functie:
Je hebt de algemene leiding over de dienst grondgebiedszaken en je vertaalt de gemeentelijke visie naar een voorstel van beleidsplanning en budget op vlak van ruimtelijke ordening, milieu, lokale economie, landbouw, duurzaamheid, mobiliteit, integrale veiligheid, GIS en wonen. Daarnaast werk je als ruimtelijke planner in teamverband mee aan professionele en deskundige adviesverlening op vlak van RUP’s, masterplannen, ondersteuning van de omgevingsvergunningen, ruimtelijke beleidsplannen, stedenbouwkundige ontwerpen en verordeningen.

Profiel:

  • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden, werkt integer, hebt sterke leidinggevende capaciteiten en zin voor initiatief.
  • Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (Master of gelijkgesteld).
  • Je hebt kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Omgevingsvergunningendecreet en de Vlarem-wetgeving.

Ons aanbod

  • Een uitdagende en gevarieerde job met veel contacten in een stabiele omgeving.
  • Een bruto aanvangswedde tussen € 3046,98 en € 3562,95 per maand, afhankelijk van je relevante ervaring.
    • Voorbeeld: je hebt 8 jaar relevante beroepservaring en 2 kinderen ten laste, dan ontvang je een nettowedde van € 2261,51.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, opbouw 2° pensioenpijler, fietsvergoeding of volledige terugbetaling van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer

Interesse?
De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een CV en een kopie van het gevraagde diploma - toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht, en dit uiterlijk op 24 april 2018 om 12.00 uur ’s middags (of via e-mail naar sollicitaties@brecht.be). Daarnaast bezorg je een recent uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud) uiterlijk op 27 april 2018 om 12.00 uur ’s middags. De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je onderaan. De schriftelijke proef zal plaatsvinden op maandag 14 mei 2018 om 19.00 uur (locatie: gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht). Indien zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden.