Ontruiming van graven op begraafplaatsen

Op de verschillende begraafplaatsen in onze gemeente liggen een aantal graven waarvan de termijn van grafrust verstreken is. Het gaat over de graven in gewone lijn die ouder zijn dan 20 jaar. De grafstenen, bloemstukken en andere gedenktekens op de graven die niet verwijderd zijn voor eind 2015, worden eigendom van de gemeente en worden door de gemeentediensten verwijderd.

De nabestaanden hebben wel de mogelijkheid om nog een concessie aan te gaan voor 30 jaar tegen betaling. De overledenen zullen dan in aangekochte grond begraven worden. Op vraag van de nabestaanden kan een naamplaatje van de overleden familieleden op de herdenkingszuil bevestigd worden. Ook de nissen in de columbaria, waarvan de termijn van 20 jaar verstreken is, zullen volgend jaar ontruimd worden.

Aan de graven die in aanmerking komen, hangt sinds 1 oktober 2014 een bericht gedurende een termijn van één jaar. Bovendien hangt aan de ingang van iedere begraafplaats een lijst met graven die in aanmerking komen om ontruimd te worden.

Voor de aanvraag van een concessie of voor de aanvraag van een naamplaatje kan je terecht op bij de dienst burgerlijke stand, Gemeentepark 1, 03 660 25 89 of 03 660 25 83.

 

Afbeeldingen