Ophokplicht voor vogels en pluimvee wegens vogelgriep

Wegens vogelgriep bij wilde vogels blijft het tot nader order verplicht om vogels en pluimvee op te hokken.

 Hou je daarom aan de volgende maatregelen:

  • Alle pluimvee, vogels en duiven van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd om contact met wilde vogels te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van netten. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels water te geven dat afkomstig is van watervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

De maatregelen zijn van onbepaalde duur van kracht. Meer info vind je op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Afbeeldingen