Oproep natuurprojecten op private gronden

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die ze aan de hand van de Europese natuurdoelen wil waarmaken. Via Investeringssubsidies Natuur-projecten biedt ANB de kans aan burgers om ook hun steentje bij te dragen aan deze doelen.

Heb jij ruimte ter beschikking en wil je graag een natuurinrichtingsproject opstarten? Meld je dan nu aan. Enkel concrete realisaties op het terrein komen in aanmerking zoals eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer binnen een speciale beschermingszone of werken in functie van de instandhouding van een Europees beschermde soort of habitat door privé-eigenaars en privaatrechtelijke personen. Voor de verwezenlijking van zo’n project kan je beroep doen op een investeringssubsidie tot 80% van de totale onkosten.

De projectvoorstellen moeten voor 1 april ingediend worden, het finaal project voor 4 mei. De werken moeten voor 30 september 2016 gerealiseerd zijn. Meer projectvoorwaarden en contactgegevens vind je op www.natuurenbos.be/investeringssubsidies

Afbeeldingen