Opstart voorbereiding werken Rommersheide (fase 4)

Voorbereiding weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4

De voorbereidende werken voor de eigenlijke grote weg- en rioleringswerken in de Rommersheide (fase 4) starten op. Het gaat om volgende straten (rood aangeduid op het plannetje):

  • Rommersheide A + B + C + D + E + F + G + I + J;
  • een gedeelte Mieksebaan;
  • een gedeelte Albatrosdreef.
     

Planning

Door corona liepen de werken wat vertraging op. Volgens de planning kan de aannemer eind dit jaar starten met de eigenlijke riolerings- en wegenwerken. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, zullen er nu reeds voorbereidende werken gebeuren door de nutsmaatschappijen in de bermen van de wegen (en dus ook aan de opritten van de bewoners). Het gaat om het vervangen van de bestaande nutsleidingen, voor drinkwater, telefoon, distributie, gas en elektriciteit.  

Op maandag 10 augustus maakt de aannemer proefsleuven. Vanaf vrijdag 14 augustus worden de bermen effectief opengemaakt voor het vervangen van de nutsleidingen.

De aannemer zal nog een brief bezorgen aan de betrokken bewoners.

Afbeeldingen