Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: zachte recreatie terug toegestaan

Opheffing van het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod op de kanalen provincie Antwerpen

De warme zomermaanden zorgden voor een uitzonderlijke bloei van blauwalgen in onze waterwegen. Omwille van de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s was een captatieverbod en verbod op zachte recreatie op verschillende kanalen in de provincie Antwerpen noodzakelijk.  We stellen nu vast dat dat zachte recreatie –en captatieverbod op de kanalen niet langer nodig is.

Tijdens de maand augustus stelden we op verschillende kanalen op het grondgebied van de provincie Antwerpen grote haarden van blauwalgen vast. Op (delen van) de kanalen Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt –Herentals en de aftakking naar Beverlo werd er een captatieverbod en ook een verbod op zachte recreatie ingevoerd.

Omdat we het verbod niet langer dan strikt noodzakelijk willen aanhouden, controleert  Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen. Deze controles geven een zichtbare afname van de blauwalgenbloei weer. Verdere analyses van waterstalen tonen nu aan dat er geen gevaarlijke concentraties van toxische stoffen aanwezig zijn zodat dat we opnieuw de veiligheid en gezondheid van mens en dier kunnen garanderen.  

 

 

Afbeeldingen