RUP Woonparken

De gemeente Brecht wenst voor de woonparken, zoals aangeduid op het gewestplan,  een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken (RUP).

De eerste fase van de RUP procedure is de goedkeuring van proces- en startnota. De startnota beschrijft de methodiek op welke wijze er als dan niet ontwikkelingsmogelijkheden zullen geboden worden aan de woonparken. De procesnota beschrijft het te voeren proces.

In zitting 4 mei 2021 keurde het college van burgemeester en schepen de proces- en startnota van het RUP woonparken goed. Beide documenten worden ter inzage gelegd gedurende 60 dagen, van 17 mei tot en met 15 juli 2021.

Je kan zowel proces- als startnota inkijken op de website van de gemeente onder ‘RUP’, of analoog op het gemeentehuis (afspraak maken is verplicht)

Je bent gedurende die periode eveneens in de mogelijkheid opmerkingen op het dossier over te maken aan de gemeente via

ofwel een officieel schrijven, gericht aan college van burgemeester en schepenen
ofwel bij afgifte op het gemeentehuis (gemeentepark 1 – 2960 Brecht)

Op woensdagavond 26 mei om 20.00 uur werd er eveneens een digitaal participatiemoment georganiseerd. 

Je kan hieronder zowel de proces- als startnota terugvinden.

Voor meer info hierover kan u terecht bij de gemeente Brecht op het nummer 03 660 25 64

Afbeeldingen