Schade van de storm begin maart?

Onze gemeente werd op 10 maart 2019 getroffen door een storm. Het gemeentebestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van een dossier om deze te laten erkennen door het Vlaamse Rampenfonds als algemene ramp. Bij dergelijke erkenning kan schade die niet door de gewone brandverzekering gedekt wordt, onder bepaalde voorwaarden, vergoed worden uit het Vlaams Rampenfonds.

Heb jij zelf schade, neem dan best zo vlug mogelijk (voor 10 april 2019) contact op met onderstaande dienst zodat we zoveel mogelijk gegevens kunnen verzamelen en bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds. Je gegevens aan ons doorgeven kan ook online via het formulier stormschade. Spreek los daarvan zeker ook je eigen verzekering aan.

Verspreid deze informatie zeker ook naar personen of bedrijven waarvan je weet dat ze schade ondervonden van de storm.

Info: Dienst integrale veiligheid, Kristine Van Bavel, Gemeentepark 1, 03 660 25 58 of kristine.vanbavel@brecht.be

Afbeeldingen