Tonnagebeperking in dorpskern Sint-Job-in-‘t-Goor

UPDATE: tonnagebeperking Sint-Job-in-'t-Goor: zoals eerder gecommuniceerd wordt er een tonnagebeperking ingevoerd in het centrum van Sint-Job-in-'t-Goor. Aangezien er nog heel wat vergunningsaanvragen lopende zijn, wordt er een overgangsperiode van 1 week ingevoerd. De verkeersmaatregel gaat effectief in op maandag 2 december 2019. Vanaf dan zullen de borden (die al geplaatst zijn) zichtbaar gemaakt worden.

In het mobiliteitsplan van Brecht wordt gesteld dat de kern van Sint-Job-in-‘t-Goor niet geschikt is om vrachtverkeer te verwerken. Daarom keurde de gemeenteraad goed om er een tonnagebeperking in te voeren. Vanaf maandag 25 november 2019 geldt in de dorpskern (gaat in van Sluisvijfbaan, Handelslei, Kattenhoflaan, Bethaniënlei en Sint-Jobbaan) van Sint-Job-in-‘t-Goor een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton. Vergunninghouders, bussen en vrachtwagens die laden of lossen krijgen wel toegang.

Chauffeurs die een vergunning willen aanvragen, kunnen terecht bij de dienst mobiliteit, Gemeentepark 1, mobiliteit@brecht.be.

Afbeeldingen